Tiibetiläiset äänimaljat

Hoidossa maataan vaatteet päällä viltin alla joko hoitopöydällä tai joogamaton päällä. Kehon päälle asetetaan maljoja, joita soitetaan kevyesti pehmeällä malletilla (iskimellä), jolloin maljojen äänet alkavat resonoimaan kehon jokaisessa solussa.

Toteutan äänimaljahoitoja yksilö-, pari- ja pienryhmähoitoina. Parihoidot sopivat esimerkiksi pariskunnille, ystäville tai vaikkapa vanhemmalle lapsen kanssa. Teen pienryhmähoitoja myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille, ystäväporukoille ja erilaisille ryhmille. Pienryhmähoito sopii hyvin vaikkapa työhyvinvointitapahtumiin. Äänimaljahoito voidaan järjestää myös osana muita tarjoamiani hoitoja tai kursseja.

Sointukylpy on ryhmille suunnattu äänimaljarentoutus. Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely johdattavat rentoutumisen tilaan, jossa sekä keho että mieli voivat päästää irti huolista, arjen kiireistä ja jännityksistä. Sointukylvyssä jokainen kokee yksilöllisen ja ainutlaatuisen matkan omaan sisimpään. Soinnut resonoivat kaikilla osallistujilla eri tavalla, jokaisen oman kehontilan ja sen hetkisen elämäntilanteen mukaan. 

Sointukylvyssä ryhmäläiset makaavat mukavasti joogamatoilla viltin alla tai vaihtoehtoisesti istuvat ringissä tai puolikaaressa tuoleilla. Sointukylvyn aikana maljoja voidaan soittaa myös osallistujien keholla tilanteen ja ryhmän mukaan.

Tämä maadoittava kokonaisuus pitää sisällään meditatiivisen kävelyn sekä äänimaljasointukylvyn luonnon keskellä. Pelkkä metsässä oleminen itsessään rauhoittaa ja auttaa purkamaan stressiä. Meditatiivista tilaa syvennetään keskittymällä läsnä olevaan hetkeen, itseen, hengitykseen ja ympäröivään luontoon. Noin 20 minuuttia kestävä kävely johtaa lammen rannalle, jonne asettaudutaan kuuntelemaan äänimaljojen rentouttavia ääniä. Sointukylpy tehdään makuultaan ja säästä riippuen joko makuualustojen/joogamattojen päällä makoillen tai vilttien/makuupussien sisällä maaten.

Meditatiiviseen metsäsointukylpyyn voi osallistua kuka tahansa, jolle epätasaisessa maastossa liikkuminen on mahdollista. Jos et pysty syystä tai toisesta kulkemaan metsässä, voit osallistua myös pelkkään sointukylpyosuuteen. Kokonaisuuteen sisältyy keitto, pientä purtavaa, kahvia ja teetä. Ruokailun jälkeen on mahdollisuus saunoa, uida ja viettää aikaa luonnossa. Mukaan tarvitset kosteutta kestävät kengät, joilla on hyvä kävellä. Paikan päältä löytyy vilttejä ja tyynyjä. Viileällä säällä voit ottaa mukaan oman makuupussin ja kesällä juomapullon. Organisoimme mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä.

Meditatiivinen metsäsointukylpy

Äänimaljojen vaikutukset

Äänimaljoista lähtevät harmoniset ääniaallot vaikuttavat meihin eri tasoilla; auditiivisesti kuuloaistin ja aivojen kautta, anatomisesti sekä energiatasolla. Äänten resonoinnin voi siis kokea kokonaisvaltaisesti sekä kehossa että mielessä. Värähtely ulottuu kehon jokaiseen soluun.

Äänet aktivoivat kehon parasympaattista hermostoa ja laannuttavat taistele tai pakene -reaktioita, jolloin verenpaine laskee, sydämen syke hiljentyy ja oksitosiinin (hyvänolon hormonin) eritys kasvaa. Aivot siirtyvät lepotilaan, jolloin arkiajattelu antaa tilaa alitajunnalle ja oivalluksille. Myös keho rauhoittuu, kun hermosto ja lihakset rentoutuvat. Äänimaljojen soidessa voi vaipua syvärentoutuneeseen tilaan ja jopa nukahtaa. 

Ääniaallot

Äänimaljojen värähtelevät ääniaallot etenevät kehon nesteessä, jota kehossamme on 45–75 %. Vedessä ääni liikkuu noin 1500 metriä sekunnissa, kun taas ilmassa ääni etenee vain noin 350 metriä sekunnissa. Siksi äänimaljahoito on niin vaikuttava hoitomuoto solutasolta alkaen.

Äänimaljojen syvärentouttava vaikutus perustuu aivoaaltojen (aivosähkökäyrien) ja maljojen harmonisten äänten synkronoitumiseen. Korvamme etsivät alitajuisesti harmonisia rakenteita ympäristöstä ja äänimaljojen soidessa alamme automaattisesti resonoimaan ääniaaltojen kanssa. Kun aivomme tunnistavat ääniaallot, ne synkronisoituvat maljojen ääniin ja aivosähkökäyrässä esiintyvät alfa-, theta- ja delta-aallot lisääntyvät.

Aivoaallot ja niihin liittyvät tietoisuuden tilat jaetaan neljään luokkaan:

  1. Beta 12–25 Hz, tavanomainen valvetila
  2. Alfa 8–12 Hz, kevyt meditaatio tai ajatuksissa oleminen
  3. Theta 4–8 Hz, syvempi meditaatiotila, syvä aktiivinen uni, shamanistinen työskentely
  4. Delta 0,5–4 Hz, syvin meditaatiotila, syvä passiivinen uni, shamanistinen työskentely, kanavointi

Mitä hitaammista aivoaalloista on kyse, sen syvempi on rentoutumisen ja tietoisuuden tila. Äänimaljahoidossa tarkoituksena on saada aivoaallot laskemaan beta-tasolta alfa-tasolle eli unen ja valvetilan rajamaastoon. 

Pamela äänimalja
Metsäsointukylpy Porvoossa

Ota yhteyttä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse hoidot@pamelatola.fi.